Wat betekent de energietransitie voor ú, als ondernemer?

Het duurt nog jaren vóór bedrijven niet meer verwarmd worden met aardgas, en terreinen vol windmolens herrijzen. Moeten ondernemers dan nu al energiebesparing en duurzame opwek op de agenda zetten? Het antwoord is een volmondig ja. Want de plannen worden nú geschreven. Hoe kunnen de belangen van ondernemers behartigd worden? Wat moeten bedrijven nu al doen ‒ en wat kan later?

Achtergrond

In 10 jaar tijd onze CO2-uitstoot terugbrengen met 49%: dat is de opgave waar we in Nederland met elkaar voor staan. Een stevige ambitie, die is vastgelegd in de Klimaatwet en op hoofdlijnen is uitgewerkt in het Klimaatakkoord van 2019. Hoe gaan we dat bereiken en wat wordt daarvoor in werking gezet?

Ontwikkelingen in regio Midden-Holland

Vanuit 30 regio’s in Nederland, alle gemeenten en de verschillende duurzaamheidsplatformen van het bedrijfsleven wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van deze omvangrijke energietransitie. Ook in de regio Midden-Holland, met de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Er zijn acties ingezet die zich richten op:

  • het terugdringen van het energieverbruik;
  • het decentraal opwekken van energie, vooral elektriciteit (zon en wind);
  • het uitfaseren van het gebruik van aardgas.

Belangenbehartiging van ondernemers

Die energietransitie is ingrijpend en raakt álle partijen. Ook uw onderneming. Maar hoe? Wat is de impact op ons bedrijfsleven? En hoe kunt u ervoor zorgen dat u tijdig bent voorbereid, kansen pakt en investeert op het juiste moment?

De samenwerkende duurzaamheidsplatformen van het bedrijfsleven in Midden-Holland (DPMH) zullen u, hier maar ook in (online) bijeenkomsten, informeren over het proces en de consequenties daarvan voor uw onderneming. Daarbij krijgt u de gelegenheid om úw specifieke belang te benadrukken en geven we u praktische handvatten om op korte, middellange en langere termijn zelf aan de slag te gaan. DPMH is een samenwerkingsverband van Duurzaamheidsplatform Gouda, Duurzaamheidsplatform Waddinxveen, Stichting Waardzaam en WG Duurzaamheid Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk.

Lees het verslag van de eerste webinar

Zet vast de datum van de volgende online bijeenkomst in uw agenda: 26 mei!