Bijdragen aan nieuwe oplossingen voor het klimaatprobleem, hoe doen we dat als bedrijfsleven? Woningen, gebouwen en industriële processen energiezuinig maken, duurzame opwekking, veranderende mobiliteit: ze vragen vaak om een andere aanpak en nieuwe technieken. Daar moeten we samen met het beroepsonderwijs op inspelen. Want we gaan vakmensen nodig hebben; experts die geschoold zijn in de nieuwe technieken.

Over die aansluiting met de praktijk gaat de DPG-bijeenkomst op donderdag 7 februari 2019 die we samen met mboRijnland organiseren. De bijeenkomst duurt van 16.30 tot 18.30 uur (inloop vanaf 16.00), en vindt plaats bij mboRijnland, Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE Gouda.

We nodigen alle ondernemers in Gouda en de regio van harte uit om deel te nemen. Meldt u zich hier even aan?