In 2020 wordt, als onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord, de conceptversie van de Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES M-H) opgesteld. In de RES M-H wordt onder meer vastgelegd waar zonne- en windenergieprojecten worden gerealiseerd, hoe energiebesparing een sterke impuls kan krijgen en hoe de komende decennia bedrijventerreinen kunnen worden voorzien van alternatieven voor aardgas als bron voor verwarming.

Complexe opgave

Een complexe opgave waar bedrijven op velerlei manieren mee te maken krijgen, maar die ook kansen biedt om nieuwe diensten en producten in de markt te zetten. De gezamenlijke duurzaamheidsplatforms in Midden-Holland organiseerden op 6 maart een bijeenkomst om ondernemers bij te praten over de RES-MH, maar ook om hun inbreng op te halen om te zorgen dat de belangen van het bedrijfsleven goed worden meegenomen bij de uitvoering van de RES. De energietransitie is in gang gezet, en elk bedrijf krijgt ermee te maken, maar het moet wel een transparant en voorspelbaar proces zijn. Zodat investeringen gedaan kunnen worden op passende momenten, en lonend zijn.

Meer lezen