Webinar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Op donderdag 10 december 2020 organiseren CLOK en Transitiemakers met ondersteuning van MKB-Nederland het webinar ‘Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE’!

Binnen dit thema zal een 3-tal onderwerpen besproken worden:

  1. Energietransitie op bedrijventerreinen. Waaronder: energiebesparing, fossielvrij energieverbruik en de opwek van duurzame energie. Ook emissievrije mobiliteit maakt hier deel van uit.
  2. Groenblauwe bedrijventerreinen. Wat houdt deze term in? Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering en wat kunnen we nu al doen tegen bijvoorbeeld wateroverlast, hittestress en extreme droogte?
  3. Het samenspel tussen het organiserend vermogen van ondernemers op bedrijventerreinen en het faciliterend vermogen van de gemeente. Hoe wordt versnelling gerealiseerd en wat is de rol van de betrokken partijen? En hoe wordt gezorgd voor structurele verandering in plaats van eenmalig scoren?

Het webinar zal plaatsvinden op 10 december van 15.00 tot 17.15 uur en is bedoeld voor (besturen van) ondernemersverenigingen, parkmanagers, gemeenten en provincies.

Aanmelden

Webinar Fair Fashion

Fairtrade Gouda organiseert een webinar ‘Fair Fashion’ over kleding, eerlijke handel en duurzaamheid, en de discussie daarover. Tijdens het webinar wordt op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als: Wat is Fair Fashion? Is het duurzaam? Hoe zit het met tweedehands kleding? Maar ook: wat drijft de winkelier? Hoe checkt de winkelier of het eerlijk en duurzaam is?

Sophie Heesen opent het webinar, dat samen met Goudse winkeliers en Hermien Buis (KouweKleren) wordt georganiseerd.

Het webinar vindt plaats op 7 december, live vanuit de Garenspinnerij, aanvangstijd 20.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden. Een dag voor het webinar wordt een mail verstuurd met alle gegevens die nodig zijn om het Webinar Fair Fashion te kunnen bijwonen.