Verslag minisymposium ‘Wet milieubeheer, de omgekeerde bewijslast’

1 juli 2019 wordt de Informatieplicht Energiebesparing van kracht. Tijdens ons minisymposium op 28 maart jl. werden de achtergronden en werking van deze nieuwe regelgeving uitgelegd. Ook hoorde u hoe en waar u ondersteuning kunt krijgen, en welke kansen de Wet milieubeheer biedt. Verder vertelden regionale ondernemers over hun ervaringen met de uitvoering van de energiebesparingsplicht.

Wilt u nog eens nalezen wat er verteld is, of kon u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u hier de presentaties downloaden. Binnenkort vindt u hier ook een compleet verslag.