Onderwijs & Arbeidsmarkt

Bijdragen aan nieuwe oplossingen voor het klimaatprobleem, hoe doen we dat als bedrijfsleven? Woningen, gebouwen en industriële processen energiezuinig maken, duurzame opwekking, veranderende mobiliteit: ze vragen vaak om een andere aanpak en nieuwe technieken. Daar moeten we samen met het beroepsonderwijs op inspelen. Want we gaan vakmensen nodig hebben; experts die geschoold zijn in de nieuwe technieken.

Doekle Terpstra

Over die aansluiting met de praktijk werd gesproken tijdens de DPG-bijeenkomst op 7 februari 2019, die plaatsvond bij mboRijnland. De boodschap van Doekle Terpstra, voorzitter Techniek NL (voorheen UNETO-VNI), was duidelijk: techniek wordt de ruggengraat van onze maatschappij, dus houd het beroepsonderwijs overeind. Tegelijk werd duidelijk dat ook hier nog een “gigantische uitdaging” ligt. Want terwijl we steeds afhankelijker worden van goede vakmensen, wordt het beroepsonderwijs nog altijd gezien als inferieur … Hoe kunnen we dat imago veranderen? En hoe kunnen we de opleidingen in de regio, de skills en expertise van uitstromende leerlingen, matchen met de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven? Sleutelwoorden voor de oplossing zijn ‘samenwerken’ en ‘clusteren’. DPG pakt dit concreet op en werkt een eerste voorzet voor een regionale aanpak uit.